Zarządzanie zmianą

← Pokaż wszystkie szkolenia

Zmianie w organizacji towarzyszy prawie zawsze niepokój pracowników spowodowany często niewiedzą. Jeśli pragnimy uniknąć problemów wywoływanych przez wprowadzanie nowych rozwiązań należy oprócz niezbędnej wiedzy posiąść nowe umiejętności komunikacyjne. Szkolenie odpowiada na pytania : jak „oswoić” zmianę, wprowadzić nowe sposoby działania i radzić sobie z otoczeniem oraz dlaczego często negatywnie reagujemy na zmianę.

SKIEROWANE DO :

Wszystkich, którzy prowadzą projekt zmian oraz uczestniczą w procesie i chcą zrozumieć jego mechanizm.

CEL :

 • określenie różnych typów zmiany
 • określenie jak reaguję na zmianę i jak mam przystąpić do projektu
 • stworzenie planu dynamiki działań
 • przewidywanie, uprzedzanie i minimalizowanie wewnętrznych źródeł oporu pracowników
 • rozwijanie zaangażowania osobistego w podjęte działania
 • przyspieszenie i ułatwienie przyswojenia nowych narzędzi i metod

PROGRAM :

Zaakceptowanie dynamiki zmiany

 • 3 fazy transformacji organizacji lub systemu
 • źródło, natura oraz sposoby wyrażania zastrzeżeń pracowników wobec zmian
 • warunki, jakie należy stworzyć, aby móc zapobiec, bądź zniwelować czynniki hamujące proces zmian

Zrozumienie projektu nowej organizacji

 • zakres i cele projektu
 • uwarunkowania zewnętrzne projektu
 • umiejscowienie wewnętrzne: kartografia uczestników i określenie alternatyw
 • moje miejsce w nowej strukturze

Komunikacja w kontekście zmiany

 • różne kanały komunikacji
 • potrzeby, jakie należy uwzględnić w procesie komunikacji
 • pułapki, których należy unikać: słownictwo i postawy

Postawa do przyjęcia w okresie zmiany

 • stworzenie modelu własnej komunikacji i zachowań w czasie przeprowadzania zmian
 • zbiór narzędzi do zastosowania
 • fundamentalne teorie, do których należy się odwoływać

Kto osiąga sukces w procesie zmian?

 • określenie metod właściwego działania w nowym systemie organizacji
 • zdefiniowanie i dostosowanie wskaźników przemian
 • sformalizowanie i sposób przedstawienia planu wprowadzania zmian

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE :

 1. 2 dni w trakcie których uczestnicy mają możliwość zastosowania konkretnych narzędzi na rzeczywistych przykładach.
 2. 2 dni umożliwiające przyswojenie sobie całościowej wizji ludzkiego wymiaru procesu zmian w organizacji.
 3. Szkolenie, które stawia na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Dodaj komentarz