Budowanie relacji zawodowych

← Pokaż wszystkie szkolenia

5 narzędzi dla zoptymalizowania swoich relacji zawodowych

Dla utrzymania lepszych relacji z innymi ludźmi na polu zawodowym niezbędna jest wiedza o sobie samym i rozumienie najważniejszych mechanizmów rządzących tymi relacjami.

SKIEROWANE DO:

Wszystkich, dla których komunikacja interpersonalna jest ważnym elementem środowiska pracy.

CEL:

Zebranie w spójną całość wszelkiego rodzaju narzędzi, metod i technik, aby :

 • dostosować swoje zachowania do różnych sytuacji,
 • poprawić i zwiększyć swoją skuteczność w relacjach z innymi ludźmi

PROGRAM:

Wypracowanie dobrej relacji ze swoim rozmówcą : „synchronizacja”

 • ujednolicenie mowy werbalnej z językiem ciała
 • podtrzymanie harmonii i skuteczności w komunikowaniu

Radzenie sobie z relacjami trudnymi : „asertywność”

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach delikatnych
 • reagowanie na zachowania agresywne, pasywne i manipulujące
 • zwiększanie zaufania do siebie samego

Określenie własnych ograniczeń w relacjach z innymi ludźmi: „wiadomości przymuszające”

 • unikanie pułapek takich jak: pośpiech, perfekcjonizm, odrzucenie emocji, zbytnia usłużność lub wysiłek za wszelką cenę
 • znajdowanie antidotum na tego rodzaju pułapki

„Mówienie prawdy” jako narzędzie służące budowaniu relacji

 • odrzucenie tonu oskarżycielskiego i odejście od oceny wartości
 • wyrażanie faktów, odczuć i obaw

Umiejętność odprężenia się i znalezienia inspiracji do dalszego działania: „zarządzanie stresem”

 • proste techniki relaksacyjne
 • kontrolowanie stresu i znajdowanie w sobie energii do działania
 • ukierunkowanie swojego myślenia na sukces poprzez wizualizację

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Nauka poprzez doświadczenie: w tym szkoleniu uczestnik odkrywa siebie, aby następnie odnieść się do tego, co odkrył i odnaleźć własną drogę do budowania relacji z innymi ludźmi. Pedagogika oparta jest na testach samooceny, ćwiczeniach oraz nagraniach wideo.  Odgrywanie ról pozwala uczestnikom przetestować własne zachowania i wyuczyć się nowych.

Zastosowanie: uczestnicy pracują nad konkretnymi sytuacjami z życia codziennego, w których chcieliby czuć się pewniej. Rytm pracy na szkoleniu dostosowany jest do możliwości i potrzeb każdego z uczestników.

Dodaj komentarz