Asertywność w biznesie

← Pokaż wszystkie szkolenia

Sposób, w jaki się zachowujemy jest wynikiem naszych doświadczeń życiowych. Większość z nas przyzna, że nasze reakcje nie są do końca właściwe i skuteczne. Agresja, często w naszej kulturze odbierana jako przymiot, może stworzyć namiastkę sukcesu, ale kosztem konfliktów, złego samopoczucia i zrujnowanych relacji międzyludzkich. Staniemy się ulegli, ale zatracając wiarę w siebie, sprawiając wrażenie słabych, prowokujemy innych, aby to wykorzystali. Osoby, które „mają kontrolę” są w stanie mieć zdrowe relacje z innymi pozostając jednocześnie otwartymi i wierząc w ducha współpracy, zwiększają swoją skuteczność poprzez zachowanie asertywne.

SKIEROWANE DO:

Osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność, pełnią funkcje kierownicze, muszą być pewne podejmowanych decyzji, jak też i dla tych, którzy pracują pod dużym wpływem sytuacji stresowych.

CEL:

Na koniec szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • rozpoznać symptomy agresji, uległości, asertywności i skutków takiego zachowania na nich samych oraz reakcji innych
 • zidentyfikować sposoby budowania zaufania i wiary we własne poczynania
 • użyć właściwych i skutecznych technik, aby pozostać opanowanym, dążąc do pozytywnych rozstrzygnięć w różnych i skomplikowanych sytuacjach
 • dawać i otrzymywać konstruktywną krytykę
 • zidentyfikować dominujący styl zachowania i nakreślić plan działania dla rozwoju osobistego

PROGRAM:

Czym jest asertywność i czym się różni od agresji i uległości

 • prawa asertywne
 • zachowania asertywne i ich wpływ na nasze życie

W jaki sposób przekonania wpływają na zachowanie i jak je budować?

 • autodiagnoza naszego stylu zachowań
 • analiza transakcyjna – trzy stany naszego „ja” z których się komunikujemy

Stwarzanie pozytywnej atmosfery poprzez skuteczne użycie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 • komunikacja bez przemocy – techniki tworzenia właściwego klimatu rozmowy

Mówienie tego, co chce się powiedzieć

 • stanowczo i bez lęku,
 • dobór słów, tonu i tempa wypowiedzi

Dawanie i otrzymywanie pochwał

 • proszenie o to, czego się potrzebuje
 • mówienie „nie” na nierealne prośby
 • dawanie i otrzymywanie konstruktywnej krytyki
 • plan działania, wzmocnienie własnego wizerunku

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Interaktywne uczestnictwo poprzez analizy personalne, dyskusje grupowe, ćwiczenia i odgrywanie ról w celu zapewnienia nie tylko zrozumienia tematyki, ale też umiejętności wprowadzenia poznanych elementów do codziennej praktyki.

Dodaj komentarz