Leadership

← Pokaż wszystkie szkolenia

Nowoczesna firma potrzebuje menedżerów pracujących w nowym stylu, aby odpowiadać na wyzwania w konfrontacji z zachodzącymi zmianami w świecie biznesu. Oczekuje się od nich właściwego wytyczania kierunku oraz przekazywania innym możliwości i chęci działania. Mają być oni bardziej liderami swoich zespołów niż osobami zarządzającymi. Być przewidującym strategiem, dobrym sprzedawcą swoich przekonań i trenerem swojego zespołu – taka jest główna rola lidera, który chce ciągle iść naprzód. Szkolenie pozwala uczestnikom na określenie drogi, którą mają wybrać, aby zbudować zmotywowany i produktywny zespół.

SKIEROWANE DO:

Menedżerów i kierowników wyższych szczebli, posiadających już pewne doświadczenie, których sukces zależy od umiejętnego zarządzania zespołem i którzy chcą zrealizować projekty z lepszym efektem

CEL:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • potrafili określić swój styl przywództwa
 • posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych sytuacjach
 • potrafili określić role w zespole i rozdzielić zadania
 • mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu
 • rozwijali, motywowali i kontrolowali skutecznie swoje zespoły

PROGRAM:

Style kierowania

 • dlaczego ludzie podążają za liderami?
 • czynniki wpływające na wybór stylu kierowania
 • auto-analiza
 • kierowanie zespołem w praktyce

Tworzenie zespołu

 • typy osobowości w zespole
 • etapy budowania grupy
 • przekazanie głównych celów zespołowi

Motywacja

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb
 • motywowanie zespołu

Organizowanie pracy swojej i innych osób

 • złodzieje czasu: częste pułapki, w które wpadają menedżerowie
 • działanie aktywne i pasywne
 • planowanie czasu i określanie priorytetów
 • bariery przy rozdzielaniu zadań
 • rozdzielenie zadań: co, komu, jak i kiedy
 • analiza własnej pracy

Odprawa zespołu

 • jaki sposób odprawy i zebrania zespołu budują współpracę?
 • proces i założenia
 • pozwolanie grupie na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

Poprawa relacji w grupie

 • przełamanie barier w komunikacji
 • zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom
 • doskonalenie procesu komunikacji
 • rozwiązywanie trudnych problemów w zespole
 • plan działania prowadzący do zwiększenia efektywności

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład i dyskusję, studium przypadku, ćwiczenia grupowe i wymianę doświadczeń uczestników. Na podstawie analizy sytuacji z życia zawodowego uczestnicy wypracują własny styl kierowania, możliwy do wykorzystania w codziennej pracy z zespołem współpracowników.

Dodaj komentarz