Manager – Coach

← Pokaż wszystkie szkolenia

Rozwijanie potencjału zespołu

Manager wzmacnia zdolność każdego pracownika do dostosowywania się do nowych sytuacji, przyswajania wiedzy, znajdowania odpowiedzi na nowe potrzeby klientów.
Dzieje się tak poprzez dobrą znajomość możliwości i braków każdego z pracowników oraz poprzez zaangażowanie się w plan rozwoju osobistego każdego z nich. Ta metoda działania zaczerpnięta z przygotowań sportowców, ma na celu stymulowanie energii i możliwości pracownika oraz ułatwianie rozwoju indywidualnego w ramach doskonalenia zespołu.

SKIEROWANE DO:

Managerów, którzy angażują się w doskonalenie umiejętności pracowników oraz w rozwijanie kompetencji indywidualnych i grupowych.

CEL:

 • określenie możliwości każdego pracownika
 • zrozumienie czynników umożliwiających rozwój
 • dostosowanie sposobu działania do postawionej diagnozy i aktualnych wymagań
 • stworzenie ścieżek rozwoju kompetencji dla całego zespołu

PROGRAM:

Ewolucja roli managera: od szefa zachowującego hierarchię do managera coacha

 • przeanalizowanie i podsumowanie swojego stylu zarządzania
 • manager coach: odpowiedzieć na nowe wyzwania przedsiębiorstw
 • wykryć czynniki hamujące rozwój nowych metod zarządzania

Określenie poziomu samodzielności członków ekipy

 • 4 poziomy samodzielności
 • określenie ścieżki rozwoju pracowników
 • ocena zmiany

Dostosowanie swojego stylu zarządzania do stopnia samodzielności pracowników

 • 4 sposoby postępowania w zależności od poziomu autonomii
 • dopasowanie stylu komunikacji do stopnia samodzielności pracownika
 • coaching – sposoby prowadzenia rozmów

Towarzyszenie każdemu pracownikowi na ścieżce indywidualnego rozwoju

 • zbudowanie stale rozwijającego się zespołu
 • pomoc pracownikom w podwyższeniu poziomu samodzielności
 • popieranie i propagowanie samodzielności swojego zespołu
 • przyswojenie zachowania coacha efektywnego

Stworzenie planu indywidualnego rozwoju zawodowego

 • dokonanie analizy zauważonych trudności
 • pomoc pracownikom w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
 • śledzenie i kontrolowanie zmian
 • określenie wpływu rozwoju indywidualnego na działanie całego zespołu

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Szkolenie zawiera ćwiczenia praktyczne, studia przypadków i kwestionariusze diagnozujące, pozwalające każdemu określić potrzeby swoich pracowników.

Dodaj komentarz