Kreatywne rozwiązania

← Pokaż wszystkie szkolenia

Można stworzyć jedynie to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Istnieją jednak narzędzia, które pozwalają rozwijać potencjał twórczy i tworzyć nowe pomysły samemu lub w zespole. Pozwalając na rozwój kreatywności każdego pracownika, firma wspiera w ten sposób tempo powstawania nowych produktów i usług, poprawia metody funkcjonowania i tworzy bogatsze relacje interpersonalne.

SKIEROWANE DO:

 • menedżerów
 • kadry zarządzającej
 • wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje zdolności twórczego myślenia.

CEL:

 • zlikwidowanie czynników hamujących kreatywność
 • rozwinięcie zdolności twórczych
 • przyswojenie sobie prostego i określonego sposobu postępowania
 • ćwiczenie w prowadzeniu grupy twórczej
 • nabycie umiejętności oceny pomysłów

PROGRAM:

Rozwinąć swoje zdolności twórcze

 • usuwanie barier i pozwalanie na pracowanie własnej wyobraźni
 • określenie osobistych strategii rozwoju kreatywności
 • poznanie trzech stanów: „marzyciel”, „realista”, „krytyk”
 • rozwijanie przejrzystości, elastyczności, oryginalności myśli
 • rozszerzanie własnych możliwości postrzegania i zobaczyć rzeczy inaczej

Przyswojenie procesu twórczego „Looping”

 • postawienie problemu do rozwiązania: analizowanie
 • produkowanie pomysłów: posługiwanie się wyobraźnią
 • konfrontowanie pomysłu z problemem: tworzenie nowych rozwiązań
 • ocenianie rozwiązania: dokonywanie wyborów
 • wprowadzanie w życie rozwiązania: proces innowacyjny

Ćwiczenie aktywne 5 technik kreatywności

 • trenowanie kreatywności
  • w trakcie „burzy mózgów”
  • metodą TONI
  • stosowanie techniki „trzy życzenia”
  • metoda przeciwieństw i skojarzeń
 • rozgrzewanie się, aby skutecznie produkować pomysły

Stworzenie grupy kreatywnej

 • prowadzenie zebrań kreatywności
 • zarządzanie postawami koniecznymi dla wyzwolenia kreatywności w grupie

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Aktywny trening różnych technik pozwala ćwiczyć w sytuacjach prawie rzeczywistych. Regularne ćwiczenia pomagają pokonywać osobiste bariery. Każdy uczestnik poddaje analizie swoją osobistą strategię kreatywności. Nauczane techniki są proste i jasno sprecyzowane. Mogą być wykorzystywane dla wspomagania kreatywności zarówno jednostki, jak i grupy.

Dodaj komentarz