Szkolenia online

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

pro-acti.pl_szkolenia_komunikacja-01

Asertywność w biznesie

Sposób, w jaki się zachowujemy jest wynikiem naszych doświadczeń życiowych. Większość z nas przyzna, że nasze reakcje nie są do końca właściwe i skuteczne. Agresja, często w naszej kulturze odbierana…

pro-acti.pl_szkolenia_zarzadzanie_czasem-01

Asystentka Dyrekcji

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami….

pro-acti.pl_szkolenia_komunikacja-01

Budowanie relacji zawodowych

5 narzędzi dla zoptymalizowania swoich relacji zawodowych Dla utrzymania lepszych relacji z innymi ludźmi na polu zawodowym niezbędna jest wiedza o sobie samym i rozumienie najważniejszych mechanizmów rządzących tymi relacjami….

pro-acti.pl_szkolenia_komunikacja-02

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Tworzenie i wspieranie relacji współpracy, zaufania w ramach jednej firmy wymaga realnej polityki komunikacji wewnętrznej, a ta konkretyzuje się w opracowanym, stosowanym i kontrolowanym planie komunikacji. SKIEROWANE DO: menedżerówosób na…

pro-acti.pl_szkolenia_zespol-01

Kreatywne rozwiązania

Można stworzyć jedynie to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Istnieją jednak narzędzia, które pozwalają rozwijać potencjał twórczy i tworzyć nowe pomysły samemu lub w zespole. Pozwalając na rozwój kreatywności…

pro-acti.pl_szkolenia_menedzerskie-02

Leadership

Nowoczesna firma potrzebuje menedżerów pracujących w nowym stylu, aby odpowiadać na wyzwania w konfrontacji z zachodzącymi zmianami w świecie biznesu. Oczekuje się od nich właściwego wytyczania kierunku oraz przekazywania innym…

pro-acti.pl_szkolenia_online-01

Manager – Coach

Rozwijanie potencjału zespołu Manager wzmacnia zdolność każdego pracownika do dostosowywania się do nowych sytuacji, przyswajania wiedzy, znajdowania odpowiedzi na nowe potrzeby klientów.Dzieje się tak poprzez dobrą znajomość możliwości i braków…

pro-acti.pl_szkolenia_menedzerskie-01

Negocjacje zakupowe

W negocjacjach występują 2 strony. Jedna mająca na celu dobrze sprzedać, druga zaś dobrze kupić. Kupiec zawsze musi brać pod uwagę, że sprzedawca również ma prawo powiedzieć „nie”. Kupiec obarczony…

pro-acti.pl_szkolenia_obsluga_klienta-01

Obsługa klienta

SKIEROWANE DO: pracowników mających bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem zewnętrznym lub wewnętrznymwszystkich pracowników działów handlowych, administracji logistyki, produkcji i innych CEL: Po zakończeniu tego szkolenia każdy uczestnik: oceni własny…

pro-acti.pl_szkolenia_rozwoj_osobisty-01

Office Manager

Office manager w małej i średniej firmie z pewnością zasługuje na miano prawdziwej „prawej ręki” swojego szefa. Musi być przede wszystkim wszechstronny. Ale jak sprostać dużej liczbie najrozmaitszych zadań? Co…

pro-acti.pl_szkolenia_rozwoj_osobisty-01

Profesjonalna sekretarka

Dzisiejszy rynek stawia przed pracownikami sekretariatu nowe wymagania i wyzwania. Doskonała organizacja, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dwujęzyczność… Oto tylko niektóre, najważniejsze potrzeby współczesnych firm. Aby je zaspokoić sekretarka powinna wiedzieć,…

pro-acti.pl_szkolenia_sprzedaz-01

Psychologia negocjacji

Negocjacje stanowią część życia zawodowego, prowadzone są z członkami ekipy, partnerami, klientami. Negocjując trzeba umieć budować mocne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Szkolenie to dostarcza narzędzi i metod niezbędnych do…

pro-acti.pl_szkolenia_menedzerskie-01

Skuteczne motywowanie zespołu

Poza kierunkowaniem i kontrolą działań pracowników, prowadzenie zespołu wymaga od menedżera umiejętności rozwijania motywacji i zaangażowania członków zespołu. SKIEROWANE DO: Dyrektorów, kierowników, szefów zespołów i wszystkich, którzy na stałe lub…

pro-acti.pl_szkolenia_sprzedaz-01

Sztuka negocjacji i obrona marży

Próbując oprzeć się presji klienta, który wszelkimi sposobami stara się zbić cenę i wynegocjować najkorzystniejsze warunki kupna, handlowcy coraz częściej odczuwają potrzebę podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie to przedstawia szeroką…

pro-acti.pl_szkolenia_online-01

Sztuka skutecznej prezentacji

Możliwość przekazania istotnych wiadomości poprzez właściwą prezentację jest korzystna zarówno dla prezentującego, jak i dla słuchaczy. Po pierwszych minutach prezentacji, gdy prowadzący nabiera nieco pewności i zaufania do siebie, nadal…

pro-acti.pl_szkolenia_sprzedaz-01

Techniki sprzedaży

SKIEROWANE DO: doświadczonych handlowcówhandlowców pragnących rozwijać swoje umiejętności CEL: Szkolenie pozwoli skutecznie udoskonalić techniki sprzedaży, których zastosowanie przyniesie wymierne skutki w zakresie argumentacji handlowej. Dzięki niemu uczestnicy przejdą z etapu…

pro-acti.pl_szkolenia_zarzadzanie_czasem-01

Ujarzmić stres

Koszt finansowy i ludzki stresu jest zawsze zbyt wysoki. Firma zawsze może zredukować stres. Każdy pracownik w swoim zakresie również może się do tego przyczynić, wiedząc jak stawić czoła presji…

pro-acti.pl_szkolenia_komunikacja-01

Zarządzanie konfliktem

Rozwiązywanie problemów powstałych między ludźmi wymaga metody. Jak zamieniać przeszkody na możliwości? To szkolenie odpowiada na najczęstsze pytania i pomaga stworzyć swój własny plan działania, tak, aby z powodzeniem znajdować…