Szkolenia online

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Asertywność w biznesie

Sposób, w jaki się zachowujemy jest wynikiem naszych doświadczeń życiowych. Większość z nas przyzna, że nasze reakcje nie są do końca właściwe i skuteczne. Agresja, często w naszej kulturze odbierana…

Asystentka Dyrekcji

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami….

Budowanie relacji zawodowych

5 narzędzi dla zoptymalizowania swoich relacji zawodowych Dla utrzymania lepszych relacji z innymi ludźmi na polu zawodowym niezbędna jest wiedza o sobie samym i rozumienie najważniejszych mechanizmów rządzących tymi relacjami….

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Tworzenie i wspieranie relacji współpracy, zaufania w ramach jednej firmy wymaga realnej polityki komunikacji wewnętrznej, a ta konkretyzuje się w opracowanym, stosowanym i kontrolowanym planie komunikacji. SKIEROWANE DO: menedżerówosób na…

Kreatywne rozwiązania

Można stworzyć jedynie to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Istnieją jednak narzędzia, które pozwalają rozwijać potencjał twórczy i tworzyć nowe pomysły samemu lub w zespole. Pozwalając na rozwój kreatywności…

Leadership

Nowoczesna firma potrzebuje menedżerów pracujących w nowym stylu, aby odpowiadać na wyzwania w konfrontacji z zachodzącymi zmianami w świecie biznesu. Oczekuje się od nich właściwego wytyczania kierunku oraz przekazywania innym…

Manager – Coach

Rozwijanie potencjału zespołu Manager wzmacnia zdolność każdego pracownika do dostosowywania się do nowych sytuacji, przyswajania wiedzy, znajdowania odpowiedzi na nowe potrzeby klientów.Dzieje się tak poprzez dobrą znajomość możliwości i braków…

Negocjacje zakupowe

W negocjacjach występują 2 strony. Jedna mająca na celu dobrze sprzedać, druga zaś dobrze kupić. Kupiec zawsze musi brać pod uwagę, że sprzedawca również ma prawo powiedzieć „nie”. Kupiec obarczony…

Obsługa klienta

SKIEROWANE DO: pracowników mających bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem zewnętrznym lub wewnętrznymwszystkich pracowników działów handlowych, administracji logistyki, produkcji i innych CEL: Po zakończeniu tego szkolenia każdy uczestnik: oceni własny…

Office Manager

Office manager w małej i średniej firmie z pewnością zasługuje na miano prawdziwej „prawej ręki” swojego szefa. Musi być przede wszystkim wszechstronny. Ale jak sprostać dużej liczbie najrozmaitszych zadań? Co…

Profesjonalna sekretarka

Dzisiejszy rynek stawia przed pracownikami sekretariatu nowe wymagania i wyzwania. Doskonała organizacja, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dwujęzyczność… Oto tylko niektóre, najważniejsze potrzeby współczesnych firm. Aby je zaspokoić sekretarka powinna wiedzieć,…

Psychologia negocjacji

Negocjacje stanowią część życia zawodowego, prowadzone są z członkami ekipy, partnerami, klientami. Negocjując trzeba umieć budować mocne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Szkolenie to dostarcza narzędzi i metod niezbędnych do…

Skuteczne motywowanie zespołu

Poza kierunkowaniem i kontrolą działań pracowników, prowadzenie zespołu wymaga od menedżera umiejętności rozwijania motywacji i zaangażowania członków zespołu. SKIEROWANE DO: Dyrektorów, kierowników, szefów zespołów i wszystkich, którzy na stałe lub…

Sztuka negocjacji i obrona marży

Próbując oprzeć się presji klienta, który wszelkimi sposobami stara się zbić cenę i wynegocjować najkorzystniejsze warunki kupna, handlowcy coraz częściej odczuwają potrzebę podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie to przedstawia szeroką…

Sztuka skutecznej prezentacji

Możliwość przekazania istotnych wiadomości poprzez właściwą prezentację jest korzystna zarówno dla prezentującego, jak i dla słuchaczy. Po pierwszych minutach prezentacji, gdy prowadzący nabiera nieco pewności i zaufania do siebie, nadal…

Techniki sprzedaży

SKIEROWANE DO: doświadczonych handlowcówhandlowców pragnących rozwijać swoje umiejętności CEL: Szkolenie pozwoli skutecznie udoskonalić techniki sprzedaży, których zastosowanie przyniesie wymierne skutki w zakresie argumentacji handlowej. Dzięki niemu uczestnicy przejdą z etapu…

Ujarzmić stres

Koszt finansowy i ludzki stresu jest zawsze zbyt wysoki. Firma zawsze może zredukować stres. Każdy pracownik w swoim zakresie również może się do tego przyczynić, wiedząc jak stawić czoła presji…

Zarządzanie konfliktem

Rozwiązywanie problemów powstałych między ludźmi wymaga metody. Jak zamieniać przeszkody na możliwości? To szkolenie odpowiada na najczęstsze pytania i pomaga stworzyć swój własny plan działania, tak, aby z powodzeniem znajdować…