Zarządzanie zespołem sprzedaży

← Pokaż wszystkie szkolenia

SKIEROWANE DO:

 • menedżerów sprzedaży dopiero obejmujących funkcję, którzy potrzebują szybko rozwinąć umiejętności zarządzania
 • menedżerów sprzedaży z doświadczeniem, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności zarządzania ludźmi i dowiedzieć się o nowych trendach w tej dziedzinie

CEL:

To szkolenie pozwoli uczestnikom na:

 • zastosowanie technik zarządzania zespołem handlowym do podniesienia efektywności indywidualnej i zespołowej
 • bardziej efektywne planowanie, monitorowanie, weryfikowanie i kontrolowanie działalności handlowej
 • używanie różnorodnych technik motywowania podległych pracowników
 • przygotowanie i prowadzenie efektywnych zebrań handlowych

PROGRAM:

Rola kierownika zespołu

 • zdefiniowanie zakresu własnej odpowiedzialności
 • jak ominąć główne pułapki na tym stanowisku?

Kluczowe zagadnienia dotyczące dynamiki grupy

 • jak kontrolować ekipę handlowców i rozpoznawać jej mocne i słabe strony?
 • jak popierać współzawodnictwo unikając niebezpieczeństwa związanego z rywalizacją wewnętrzną?
 • techniki motywacji:
  • gotowość do „akcji specjalnych”
  • wywołanie chęć zwycięstwa,
  • co zrobić z wypalonymi handlowcami?

Motywowanie handlowca

 • co sprawia, że handlowiec jest zmotywowany?
 • skuteczne i nieskuteczne style kierowania
 • metody wytwarzające pozytywne napięcie u pracowników
 • indywidualny rozwój pracowników – 5 etapów, które należy przestrzegać

Dominująca rola menedżera w trudnych sytuacjach

 • zarządzanie różnymi osobowościami członków ekipy
 • techniki w rozmowie „na dywaniku”: jak oznajmić pracownikowi brak rezultatów jego pracy, nie przyznać podwyżki
 • umiejętna interwencja w konflikty między współpracownikami

Wdrożenie planu działania handlowego

 • określenie priorytetów, pilotowanie działań handlowych
 • jak nakłonić handlowców do stosowania wytycznych, regularnych raportów, rozliczania się z wyników

Rekrutacja, integracja, podwyższanie kompetencji

 • główne zalecenia jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną
 • najważniejsze etapy w integracji nowego handlowca, podstawowe przyczyny porażki

Prowadzenie efektywnych zebrań handlowych

 • rodzaje spotkań
 • reguły efektywnych spotkań

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Studia przypadków i przykłady z życia wzięte pomogą uczestnikom, jeszcze w trakcie szkolenia przystosować teorię do praktyki. Stosowana metoda odgrywania ról pozwala uczestnikom łatwiej zrozumieć obserwujących nas ludzi i skutecznie przyswoić wiedzę.
Indywidualizacja tematyczna realizowana jest poprzez tworzenie własnego planu działania na przyszłość.

Dodaj komentarz