Asystentka Dyrekcji

← Pokaż wszystkie szkolenia

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami. Jako odpowiedzialne za tworzenie pozytywnego wizerunku firmy muszą działać profesjonalnie. Szkolenie to pozwoli im zrozumieć znaczenie ich roli w firmie oraz podnieść własne kompetencje potrzebne w pracy na tym stanowisku.

SKIEROWANE DO:

 • asystentek i sekretarek dyrekcji, zajmujących się prowadzeniem sekretariatu
 • prezesa, dyrektora funkcyjnego lub dyrektora generalnego
 • asystentek i sekretarek pracujących dla dwóch lub trzech dyrektorów

CEL:

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • rozpoznać ich rolę w strukturze firmy
 • skutecznie komunikować się z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • analizować i przetwarzać informacje przekazywane drogą pisemną i ustną
 • organizować czas własny
 • znaleźć drogi rozwoju na stanowisku asystentki dyrekcji

PROGRAM:

Rola asystentki dyrekcji

 • specyfika funkcji „asystentka dyrekcji”
 • wpływ różnych typów organizacji:, kto ma „władzę” w firmie, jaka jest jej kultura i strategia
 • nowoczesne technologie
 • komplementarność wobec szefa

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji

 • jak wyrobić w sobie zmysł analizy i syntezy?
 • wykorzystanie Internetu
 • robienie notatek i streszczeń podczas zebrań
 • przygotowanie i analiza dossier

Organizacja własna

 • organizacja czasu
 • planowanie zadań
 • organizacja i realizacja zebrań wewnętrznych lub imprez z zakresu public relations

Stosunki interpersonalne

 • aktywne słuchanie: jak być skutecznym i szanowanym rozmówcą
 • dysfunkcje komunikacji i sposoby ich likwidacji

Asystentka i jej szef: tandem skuteczny w działaniu

 • własna inicjatywa – priorytet, czy banał
 • spróbuj znaleźć swoją drogę rozwoju zawodowego
 • jak być przekonującym w kontaktach z szefem?

Coaching w pracy asystentki dyrekcji

 • propozycje organizacji działu
 • jak zostać liderem innych asystentek i sekretarek i zorganizować pracę całego sekretariatu
 • analiza problemów administracyjnych i proponowanie satysfakcjonujących rozwiązań

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Wymiana spostrzeżeń i obserwacji jest podstawą dla zasadniczej kanwy tego szkolenia. Pedagogika skoncentrowana na uczestniku tworzy atmosferę sprzyjającą analizie realnych sytuacji z życia firm oraz sprzyja podnoszeniu dotychczasowych i zdobywaniu nowych kompetencji potrzebnych do pracy w tym zawodzie.

Dodaj komentarz