Profesjonalna sekretarka

← Pokaż wszystkie szkolenia

Dzisiejszy rynek stawia przed pracownikami sekretariatu nowe wymagania i wyzwania. Doskonała organizacja, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dwujęzyczność… Oto tylko niektóre, najważniejsze potrzeby współczesnych firm. Aby je zaspokoić sekretarka powinna wiedzieć, na czym polega jej rola i zadania. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do sprostania wymogom nowoczesnego biura.

SKIEROWANE DO:

 • doświadczonych sekretarek, które chcą podsumować swoją dotychczasową karierę zawodową i udoskonalić swoje kompetencje
 • sekretarek z mniejszym doświadczeniem zawodowym, pragnących w krótkim czasie podnieść swoje kompetencja i sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu w firmie XXI wieku.

CEL:

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy zweryfikują dotychczasowe metody pracy i będą umieli lepiej organizować swój czas, podnieść swoją wydajność oraz lepiej komunikować się z przełożonymi. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym oraz wymianie doświadczeń ze stażystami z innych firm osiągną wysoki poziom profesjonalizmu.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI DO ZASTOSOWANIA W CODZIENNEJ PRACY:

W trakcie szkolenia powstanie tzw. „kompendium sekretariatu”, zestaw konkretnych, skutecznych rozwiązań dotyczących każdego tematu poruszanego podczas szkolenia, możliwych do zastosowania w codziennej pracy.

PROGRAM:

Umiejętne organizowanie czasu

 • ustalenie priorytetów, metoda CRZ (Czas / Rytm / Zadanie)

Kryteria i techniki dobrej organizacji

 • unikanie podstawowych błędów
 • techniki pozwalające zaoszczędzić czas

Klasyfikacja dokumentacji

 • trzy podstawowe metody klasyfikacji dokumentów
 • klasyfikacja dokumentacji w Excelu , elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • prawne terminy przechowywania dokumentacji
 • archiwizacja dokumentów

Redagowanie korespondencji i krótkich notatek

 • redagowanie tekstu na podstawie analizy otrzymanej korespondencji

Przetwarzanie i rozdzielanie informacji

 • przygotowanie i rozdzielanie korespondencji
 • metody organizacji przydatne w całym biurze

Wysoka jakość kontaktów telefonicznych i komunikacji

 • umiejętność przedstawiania swojej firmy, swego działu i siebie
 • radzenie sobie z trudnymi rozmówcami i sytuacjami

Dodaj komentarz