Sztuka skutecznej prezentacji

← Pokaż wszystkie szkolenia

Możliwość przekazania istotnych wiadomości poprzez właściwą prezentację jest korzystna zarówno dla prezentującego, jak i dla słuchaczy. Po pierwszych minutach prezentacji, gdy prowadzący nabiera nieco pewności i zaufania do siebie, nadal istnieje potrzeba utrzymania właściwego rytmu i tempa. Szkolenie to umożliwi poznanie zaawansowanych technik prezentacji przy wykorzystaniu elementów psychologii.

SKIEROWANE DO:

Wszystkich, którzy prowadzą prezentacje i pragną podnieść swoje kwalifikacje menedżerów dbających o skuteczność przekazu.

CEL:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie:

 • określenie zamiaru prezentacji i ocena jej efektów
 • poddanie analizie własnego stylu prezentacji (zastosowanie techniki wideo)
 • radzenie sobie z trudnym audytorium, rozwiązywnie pro­blemów w sytuacjach stresowych

PROGRAM:

Przygotowanie się do prezentacji

 • 4 pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć zanim przystąpimy do prezentacji
 • zaplanowanie i rozłożenie w czasie prezentacji
 • zdefiniowanie, co jest celem naszej prezentacji

Treść prezentacji

 • zbudowanie prezentacji – części składowe
 • czas trwania poszczególnych etapów
 • zakończenie prezentacji

Panowanie nad audytorium

 • rodzaje i wielkość audytorium
 • jak ukierunkowywać audytorium?
 • bezpośrednio i pośrednio nastawione audytorium
 • tytuły naszych prezentacji

Komunikacja w trakcie prezentacji

 • przekaz informacji
 • komunikacja werbalna i niewerbalna prezentującego
 • niezbędne elementy sukcesu prezentacji

Wywieranie wpływu na decyzje słuchaczy

 • pozytywna perswazja
 • wykorzystanie pomocy wizualnych w prezentacjach
 • rodzaj i styl używanego języka
 • elementy, które mają wpływ na obraz prezentera ze strony audytorium

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Po poznaniu ćwiczeń prezentacyjnych uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania przedstawionych technik. Przeprowadzane są prezentacje, które rejestrowane są na wideo, a następnie szczegółowo analizowane. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, interaktywnego wykładu, testów i autoanalizy.

Dodaj komentarz