Skuteczne motywowanie zespołu

← Pokaż wszystkie szkolenia

Poza kierunkowaniem i kontrolą działań pracowników, prowadzenie zespołu wymaga od menedżera umiejętności rozwijania motywacji i zaangażowania członków zespołu.

SKIEROWANE DO:

Dyrektorów, kierowników, szefów zespołów i wszystkich, którzy na stałe lub okazjonalnie kierują zespołem.

CEL:

Szkolenie ma na celu rozwijanie następujących umiejętności:

 • wzmocnienie skuteczności w codziennym zarządzaniu zespołem
 • stymulowanie motywacji zespołu
 • stworzenie i umacnianie poczucia przynależności do zespołu
 • rozwiązywanie problemów w grupie

PROGRAM:

Rozwój potencjału

 • jak poznać motywacje i potencjał członków ekipy?
 • stawianie wymagań, jako narzędzie motywacji
 • analiza zespołu

Jak sprawować funkcję menedżera i być akceptowanym przez swój zespół?

 • wypracowanie autorytetu
 • zachęcanie do uczestnictwa i budowanie poczucia przynależności do zespołu
 • dostosowanie swojego stylu zarządzania do celów zespołu i profilu każdego z jego członków
 • stosowanie zamiast wytycznych – delegowania

Stworzenie klimatu motywującego do pracy

 • stymulowanie działań pracowników i zerwanie z rutyną
 • utrzymywanie członków zespołu w pozytywnym napięciu
 • zachęcanie do kreatywności i docenianie postępów

Motywowanie, na co dzień

 • umiejętność gratulowania sukcesu
 • sztuka słuchania i informowania: dobór właściwego tonu wypowiedzi
 • umiejętność przekonania do akceptacji ambitnych celów
 • analiza osiągnięć pracownika okazją do ponownego zmobilizowania go do dzia­łania
 • jak zmobilizować do działania zespół, któremu brakuje motywacji?

Prowadzenie motywujących zebrań

 • jak zorganizować motywujące i skuteczne zebranie: dobór tematów zebrania i sposobu prowadzenia
 • umiejętność przekazania kluczowych informacji: przyciągnięcie uwagi uczestników
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zebraniu oraz podjęcia działań

Rozwiązywanie trudnych przypadków

 • umiejętność powiedzenia „nie” i podejmowania niepopularnych decyzji
 • umiejętność reagowania w przypadku niedostatecznych wyników
 • sposoby kierowania pracownikiem „rutyniarzem” lub słabo zaangażowanym

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Szkolenie jest symulacją działania, podczas której proponujemy: liczne ćwiczenia, odgrywanie scenek i ról, ćwiczenia praktyczne oparte o sytuacje, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się, na co dzień. Będzie również okazją do wykonania analizy własnego zespołu. Dzięki umiejętnościom zdobytym na tym szkoleniu, jego uczestnicy opracują plan działania, który przyczyni się do zwiększenia motywacji i wyników osiąganych przez ich ekipy.

Dodaj komentarz