Zarządzanie zespołem

← Pokaż wszystkie szkolenia

Skutecznie działający zespół nie jest dziełem przypadku.
Jego lider powinien umieć udzielić odpowiedzi na pytania:

 • Jak stworzyć skuteczny zespół?
 • Jak rozwinąć potencjał zespołowy?
 • Jak zachęcić do osiągania wyników?
 • Jakie zachowania praktykować, żeby osiągnąć trwałe wyniki?

SKIEROWANE DO:

Managerów, kierowników projektów, osób kierujących zespołami, które pragną zwiększyć dynamikę działań swoich ekip.

CELE:

 • wyeksponowanie tego, co najlepsze w każdym członku zespołu, aby poprawić wyniki całości
 • dostosowanie własnego stylu prowadzenia zespołu do sposobu funkcjonowania samego zespołu
 • wypracowanie zasad spójności zespołu w celu osiągnięcia wysokich rezultatów pracy

PROGRAM:

Wyróżnienie różnych faz rozwoju zespołu, aby dostosować do nich swój styl kierowania

 • 5 faz rozwoju zespołu
 • działania z korzyścią dla dynamiki i samodzielnego funkcjonowania zespołu

Zrozumienie zasad funkcjonowania i potrzeb zespołu

 • określenie warunków koniecznych do skutecznego działania
 • zaspokojenie potrzeby posiadania celu do osiągnięcia przez zespół i poszczególne jednostki
 • spowodowanie zmian w myśleniu członków zespołu: od logiki myślenia indywidualnego do myślenia zbiorowego

Wywołanie synergii w zespole

 • wywołanie synergii wokół wspólnych wartości
 • znaczenie wzajemnego uzupełniania się i współpracy dla skuteczności zespołu
 • wypracowanie planu działania optymalizującego słabnące funkcje w zespole
 • typy osobowości w zespole i role zespołowe

Doskonalenie kompetencji prowadzenia zespołu

 • dostosowanie własnego stylu kierowania do zespołu
 • zachowania ułatwiające zbudowanie i utrzymanie spójności ekipy
 • łańcuch zachowań motywujących:
  • prowadzenie zebrań
  • udzielanie pochwał
  • delegowanie
 • regulowanie i zarządzanie napięciami powstałymi w zespole
 • zarządzanie trudnymi sytuacjami

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Odgrywanie scenek i siatki diagnozujące pozwalają uczestnikom na doświadczanie zjawisk powiązanych ze spójnością zespołu i ułatwiają przeniesienie tych sytuacji do życia zawodowego.
 2. Treści podawane na szkoleniu można natychmiast po powrocie do pracy zastosować w życiu zawodowym: szkolenie zbudowane jest wokół konkretnych doświadczeń jego uczestników. Dzień drugi poświęcony jest w całości na zastosowanie metod w praktyce.
 3. Jeden krok do wprowadzenia poznanych zasad w życie: trener zawiera z każdym uczestnikiem kontrakt pedagogiczny, który zobowiązuje go do zastosowania praktycznego nabytych umiejętności.

Dodaj komentarz