Zarządzanie projektem

← Pokaż wszystkie szkolenia

Nauczanie poprzez gry, symulacje i studia przypadków to formuła szkolenia. Przez dwa dni uczestnicy pracują warsztatowo tak, aby wyjść z konkretnymi umiejętnościami i narzędziami do prowadzenia projektu.

SKIEROWANE DO:

 • nowo mianowanych kierowników projektu
 • osób prowadzących projekty w przedsiębiorstwie
 • kierowników projektu posiadających już pewne doświadczenie i pragnących skonfrontować i sformalizować swoje praktyki z profesjonalistami w tej dziedzinie
 • kierowników działów i każdej osoby interweniującej, bądź biorącej udział w realizacji projektu

CEL:

Uczestnik szkolenia ma zdobyć umiejętność przeprowadzenia konkretnego projektu, którego realizacja może potrwać nawet kilka miesięcy.
Szkolenie ma przybliżyć kierownikom projektu metody zarządzania projektem.

PROGRAM:

Dokumentacja techniczna

 • zapoczątkowanie projektu
 • sporządzenie dokumentacji technicznej
 • zredagowanie notatki o rozpoczęciu projektu

Schemat zadaniowy

 • rozłożenie projektu na zadania
 • dokładny opis zadań do wykonania w ramach projektu

Tworzenie zespołu

 • wyznaczenie umownych działów i osób odpowiedzialnych za projekt przy pomocy karty zadań
 • przeprowadzenie rozmowy z każdą osobą uczestniczącą celem wdrożenia jej w projekt
 • zasady skutecznego delegowania w projekcie

Budżet i praca zespołowa

 • skonstruowanie swojego budżetu początkowego
 • charakterystyka skutecznie działającej ekipy i etapów jej rozwoju

Negocjacje

 • negocjowanie dla efektywnej współpracy

Planing

 • opracowanie planingu w oparciu o konkretną metodę
 • analiza trudności i czasu trwania
 • określenie dróg alternatywnych oraz margine­sów działania
 • zachowanie terminów – wykresy Gantt’a
 • harmonogram i wykresy PERT/CPM

Praca w grupie

 • poprowadzenie z powodzeniem kolejnego etapu pracy grupowej

Zebranie

 • określenie 3 typów zebrań dotyczących
  • wprowadzenia w projekt
  • zaawansowania w projekcie
  • planu działań

Kontrola i zaawansowanie działań

 • podsumowanie minionych działań
 • oszacowanie co jeszcze pozostało do zrobienia
 • reagowanie w przypadku wystąpienia odstępstw od przewidywań

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

W trakcie trwania szkolenia jego uczestnicy podzieleni są na ekipy projektowe, których celem jest rozpoczęcie i przeprowadzenie rzeczywistego projektu. Poprzez symulacje i odgrywanie ról każda ekipa zarządza projektem, który sama stworzyła. Konsultant będzie pełnił rolę eksperta w zakresie: ram metodologicznych i organizacyjnych zarządzania projektem, zarządzania ekipą.

Dodaj komentarz