Komunikacja wewnętrzna w firmie

← Pokaż wszystkie szkolenia

Tworzenie i wspieranie relacji współpracy, zaufania w ramach jednej firmy wymaga realnej polityki komunikacji wewnętrznej, a ta konkretyzuje się w opracowanym, stosowanym i kontrolowanym planie komunikacji.

SKIEROWANE DO:

 • menedżerów
 • osób na kierowniczych stanowiskach
 • osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną
 • pracowników działów zasobów ludzkich
 • kierowników projektów

CEL:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • opanować narzędzia analizy i zrozumienia procesów zachodzących w firmie
 • zdefiniować potrzeby komunikacji wewnętrznej i przełożyć je na wymierne cele
 • tworzyć plany działania komunikacji wewnętrznej z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń w przedsiębiorstwie
 • łączyć i angażować osoby wymieniające informacje na wszystkich poziomach

PROGRAM:

Definiowanie zadań komunikacji wewnętrznej

 • identyfikowanie przedmiotowe i podmiotowe składników komunikacji wewnętrznej
 • określenie roli i kompetencji osoby odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzną
 • nadanie osobie na tym stanowisku rangi doradcy
 • diagnozowanie potrzeb i określenie kierunków komunikacji

Tworzenie i wdrożenie planu komunikacji wewnętrznej

 • analiza kultury firmy
 • audyt systemu komunikacji wewnętrznej
 • ankieta satysfakcji
 • wyznaczanie celów komunikacji i środków koniecznych do mierzenia ich realizacji
 • tworzenie planu komunikacji wewnętrznej
 • określenie przedmiotu, podmiotów oraz kanałów komunikacji wewnętrznej
 • wybieranie priorytetów, planowanie działania i kontrolowanie realizacji
 • wycena kosztów

Ocena oraz modyfikacja dotychczasowych działań i istniejących narzędzi

 • określanie różnych poziomów oceny komunikacji
 • ocena jako składnik działań komunikacji wewnętrznej
 • udoskonalanie wytycznych i narzędzi komunikacji wewnętrznej
 • wprowadzanie nowych technologii

Skuteczne „sprzedawanie” planu komunikacji w firmie

 • doskonalenie własnych umiejętności komunikacji
 • zalegalizowanie swojej roli jako konsultanta w celu zaangażowania uczestników procesu komunikacji
 • stworzenie sieci uczestników komunikacji
 • opanowanie technik komunikacji w celu wykorzystania planu komunikacji we­wnętrznej jako narzędzia postępu

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Elementy teoretyczne szkolenia występują na przemian z elementami praktycznymi. Podczas pracy nad studiami przypadków uczestnicy konfrontują swoje doświadczenia zawodowe. Podczas tworzenia własnego planu komunikacji wewnętrznej każdy uczestnik skorzysta z indywidualnych porad trenera.

Dodaj komentarz