Zarządzanie sobą w czasie

← Pokaż wszystkie szkolenia

Dobra organizacja czasu jest podstawowym warunkiem rzetelnego wypełniania swoich obowiązków. Czy wiemy jak wiele czasu zajmują nam zadania, które tak na prawdę moglibyśmy zlecić innym? Jak dużo zadań „pilnych”, zabierających nam cenny czas, nie powinniśmy wykonywać w pierwszej kolejności? Albo jaki jest nasz osobisty stosunek do czasu? Na te pytania, między innymi odpowiada to szkolenie.

SKIEROWANE DO:

Wszystkich tych, którzy pragną usprawnić swoją pracę lub pracę swoich pracowników, dzięki lepszej organizacji własnej.

CEL:

 • szkolenie to pozwoli na rozróżnianie zadań pilnych i ważnych i na ustalenie właściwej hierarchii priorytetów
 • dzięki niemu uczestnicy będą wiedzieli jak z wyprzedzeniem planować swoje działania w sposób realistyczny i jak zoptymalizować przepływ informacji, by osiągnąć lepszą wydajność
 • szkolenie to dostarcza praktyczne techniki i narzędzia z dziedziny zarządzania priorytetami, planowania, delegowania zadań i organizacji swoich relacji ze współpracownikami

PROGRAM:

Zrozumienie kontekstu swojego działania, by móc właściwie zarządzać czasem

 • ograniczenia i dopuszczalny margines działania wyznaczone przez firmę
 • cechy charakterystyczne wykonywanego zawodu i ich wpływ na organizację indywidualną

Działanie zgodnie z priorytetami

 • ustalenie własnej roli i obowiązków
 • zdefiniowanie priorytetów na różnych poziomach
 • ustalenie hierarchii ważności
 • rozróżnianie zadań pilnych i ważnych

Poznanie swojego rozkładu zajęć i lepsze korzystanie z niego

 • przeprowadzenie analizy krytycznej własnego rozkładu zajęć
 • ustalenie sytuacji powodujących stratę czasu, nauczenie się unikania ich

Skuteczne delegowanie, by zyskać na czasie

 • rozróżnianie tego, co można zlecać, a czego nie
 • zidentyfikowanie podstawowych przeszkód w zlecaniu zadań

Lepiej organizować swój czas w profesjonalnych kontaktach interpersonalnych

 • umiejętność szczerego i bez urażania drugiej osoby mówienia „nie”
 • stworzenie relacji pozwalających na skuteczną pomoc w swoim środowisku pracy

Podsumować swój sposób działania i wyznaczyć sobie cele doskonalenia

 • ustalenie swojego indywidualnego sposobu organizacji czasu
 • ustalenie zalet i wad swoich zachowań w dziedzinie zarządzania czasem

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Dzięki wnikliwej analizie swoich dotychczasowych rozkładów zajęć, uczestnicy będą mogli uświadomić sobie swoje mocne strony, czasami nieznane lub niewystarczająco wykorzystywane, a także punkty wymagające udoskonalenia. Wykorzystywane będą tabele do analiz i diagnostyki, studia przypadków z doświadczeń uczestników, ćwiczenia, dyskusje i wykłady. Dzięki przyjętej pedagogice uczestnicy będą mogli nabrać dystansu do swoich zwyczajowych zachowań, do przeciwności, jakie niesie im ich zawód i odkryć nowe, niewykorzystane możliwości.

Dodaj komentarz