Sztuka negocjacji i obrona marży

← Pokaż wszystkie szkolenia

Próbując oprzeć się presji klienta, który wszelkimi sposobami stara się zbić cenę i wynegocjować najkorzystniejsze warunki kupna, handlowcy coraz częściej odczuwają potrzebę podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie to przedstawia szeroką gamę technik negocjacyjnych umożliwiających skuteczniejszą sprzedaż.

SKIEROWANE DO:

 • kierowników działów sprzedaży
 • doświadczonych handlowców stawiających sobie za cel utrzymanie rentowności sprzedaży dzięki podnoszeniu poziomu negocjacji w coraz bardziej wymagających warunkach rynku.

CEL:

Szkolenie to umożliwi uczestnikom zastosowanie prostej metody przygotowania negocjacji, lepszą obronę swoich ofert, oparcie się presji klienta oraz skuteczne negocjowanie. Jest ono doskonałym uzupełnieniem szkoleń z zakresu technik sprzedaży.

PROGRAM:

Ekonomiczne znaczenie negocjacji

 • absolutny wymóg: obrona własnej marży
 • przygotowanie negocjacji: analiza bezpośrednia

Układ sił kupujący-sprzedający

 • zrozumienie znaków przekazywanych przez kupującego
 • pytania pozwalające wpływać na układ sił
 • złote zasady

Przygotowanie skutecznych negocjacji

 • przygotowanie negocjacji: cele, punkty graniczne, poziom wymagań
 • przygotowanie według reguły A/W (Argument/Wymóg)
 • matryca zastrzeżeń

Obrona ceny

 • w którym momencie mówić o cenie
 • 5 technik bezpiecznej prezentacji ceny
 • obrona ceny w trudnych sytuacjach

Sprzedawać korzystnie

 • metoda cztero-etapowa: argumenty na każdy zarzut
 • ustępstwo za ustępstwo
 • trudne przypadki: negocjacje z osobą nieupoważnioną do samodzielnego podjęcia decyzji

Pułapki zastawiane przez kupującego

 • tricki stosowane przez kupujących
 • błędy, jakich trzeba się wystrzegać
 • klasyczne sytuacje: pat, blokada, wszystko albo nic
 • od walki o układ sił do poszukiwania wspólnych rozwiązań

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Szkolenie to bazuje na aktywnym uczestnictwie całej grupy. Analizowane techniki są następnie utrwalane przez ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy odwołują się do przypadków negocjacji napotkanych w trakcie ich codziennej pracy.

Dodaj komentarz