Psychologia negocjacji

← Pokaż wszystkie szkolenia

Negocjacje stanowią część życia zawodowego, prowadzone są z członkami ekipy, partnerami, klientami. Negocjując trzeba umieć budować mocne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Szkolenie to dostarcza narzędzi i metod niezbędnych do przeprowadzenia efektywnych negocjacji.

SKIEROWANE DO:

Wszystkich osób, które prowadzą negocjacje oraz które utrzymują kontakty z klientami.

CEL:

 • sprawdzenie własnych praktyk negocjacyjnych
 • wypracowanie własnego stylu negocjacji
 • poznanie skutecznych metod negocjacji

PROGRAM:

Budowanie klimatu do rozpoczęcia negocjacji

 • negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne
 • strategia negocjacji pozycyjnych
 • komunikacja w negocjacjach nastawionych na współpracę

Przygotowanie się do procesu negocjacji

 • proces równoważenia wskaźników sił w negocjacjach; jak go uzyskać?
 • współczesne podejście do procesu negocjacyjnego
 • nastawienie wobec sytuacji negocjacyjnej

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w negocjacjach

 • zasady skutecznego porozumiewania się
 • transakcje i gry w negocjacjach (wg koncepcji Berne`a)
 • kontrtaktyki wobec gier

Komunikacja niewerbalna

 • znaczenie mimiki, gestów, postaw ciała
 • strefy gestów
 • spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych

 • jak obejść pat w negocjacjach?
 • impas w negocjacjach – radzenie sobie z nim
 • umiejętność świadomego odejścia od stołu i wiedza jak powrócić
 • przyjmowane postawy emocjonalne
 • cechy dobrego negocjatora

Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne

 • zły i dobry policjant (manipulacja emocjami)
 • wpędzanie rozmówcy w kompleks niższości (manipulacje skoncentrowane na samoocenie)
 • wszystko albo nic (manipulacje poczuciem kontroli)
 • efekt „Columbo”… (manipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach)
 • techniki perswazji
 • techniki przeciwdziałania manipulacjom

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Intensywne ćwiczenia w małych grupach z użyciem kamery. Doświadczony negocjator- psycholog udziela indywidualnych wskazówek każdemu uczestnikowi szkolenia.

Dodaj komentarz