Obsługa klienta

← Pokaż wszystkie szkolenia

SKIEROWANE DO:

 • pracowników mających bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym
 • wszystkich pracowników działów handlowych, administracji logistyki, produkcji i innych

CEL:

Po zakończeniu tego szkolenia każdy uczestnik:

 • oceni własny wkład w jakość obsługi klienta w swojej firmie
 • nabędzie techniki wczuwania się w rolę Klienta
 • będzie potrafił pozytywnie reagować w sytuacjach kryzysowych, skuteczniej komunikować się z klientem i pracownikami różnych działów
 • będzie zdolny przeprowadzić skuteczną rozmowę w sytuacjach spornych pomiędzy klientem, a firmą a także z klientem wewnętrznym

PROGRAM:

Satysfakcja klienta – głównym celem firmy

 • jaki koszt ponosi firma z powodu niskiej jakości klienta
 • co powoduje niezadowolenie klientów: poważne spory czy kumulacja mniejszych problemów?

Lepsze zrozumienie oczekiwań klientów

 • jak Twoi klienci oceniają jakość obsługi?
 • jaki jest poziom jakości oczekiwany przez firmę?
 • wypracowanie osobistej relacji z klientem

Reprezentacja firmy w kontakcie z klientem

 • jakość reprezentacji: ubiór, słownictwo, zachowanie
 • wyrażenia, których należy unikać oraz formuły do zastosowania
 • być sobą, a jednocześnie reprezentować firmę

Wymagania klientów

 • zaproponowanie korzystnego rozwiązania dla obydwu stron
 • umiejętność przedstawienia klientowi korzyści wynikających z zaproponowanych rozwiązań

Sytuacje stresowe

 • sprawy pilne i niepodważalne
 • jak się zachować w sytuacjach konfliktowych?
 • analiza źródła niezadowolenia
 • techniki wychodzenia ze spirali konfliktu

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Szkolenie przeprowadzone jest metodą warsztatową i oparte na studium konkretnych przypadków. Sekwencje teoretyczne przeplatane są licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Ciekawe techniki animacyjne, wymiana doświadczeń, analiza konkretnych przypadków, metody wyjścia z trudnych sytuacji pozwalają na skuteczniejsze przyswojenie teorii.

Dodaj komentarz