Czas na szkolenia

← Pokaż wszystkie poradniki

Jak dokonać dobrego wyboru firmy szkoleniowej?

Lato zbliża się wielkimi krokami a z nim okres natężonego ruchu. Trudny czas i nieuchronnie wiele nerwowych sytuacji, trzeba się wiec do nich dobrze przygotować. To właśnie najlepszy czas na szkolenie zespołu i przygotowanie go do trudnych zadań. Kto sprosta zadaniu i jakiej firmie możemy powierzyć pracowników naszej firmy?
Inwestycja w szkolenia jest zazwyczaj spora, do tego dochodzi czas pracowników, sprawy organizacyjne… Na pomyłkę w żaden sposób nie możemy sobie pozwolić.

Ten artykuł pomoże tobie w wyborze firmy szkoleniowej i da narzędzia, aby:

 • właściwie określić cele szkolenia,
 • stworzyć profesjonalne zapytanie ofertowe,
 • ocenić ofertę,
 • przeprowadzić wywiad z potencjalnymi firmami,
 • wiedzieć, czego można oczekiwać od firmy szkoleniowej w trakcie przygotowań do szkoleń, podczas szkoleń i po szkoleniu.

I. Jak napisać zapytanie ofertowe?

Pojawiło się wiele firm na rynku szkoleniowym, dlatego też wybór może być trudny.
Pamiętaj, że dobra firma szkoleniowa podejmuje się wykonać szkolenia, do których przeprowadzenia posiada kompetencje i gwarantuje profesjonalizm swoich trenerów, metod i narzędzi. Na tym etapie powinieneś się zastanowić, kogo tak naprawdę potrzebujesz: międzynarodowej dużej firmy szkoleniowej, małej, lokalnej firmy wyspecjalizowanej czy też po prostu niezależnego trenera cieszącego się dobrą renomą. Wybór zależy od wielkości twojego projektu, od potrzeb merytorycznych no i oczywiście twojego budżetu.

To ważne pytanie, które powinieneś sobie zadać zanim wybierzesz adresatów zapytania ofertowego.

Dlatego też pierwszym etapem jest sformułowanie jasnego i logicznego zapytania ofertowego. Zacznij od określenia dokładnie adresatów szkolenia, celu operacyjnego, warunków powodzenia całego przedsięwzięcia, sprecyzuj warunki logistyczne takie jak ilość i wielkość grup, czas trwania każdego szkolenia, czasookres wykonania.

Po wysłaniu zapytania ofertowego zrób jeszcze raz bilans i zadaj podane niżej pytania:
 1. Czy cele operacyjne specyficzne dla tego przedsięwzięcia zostały jasno określone?
 2. Czy są one realistyczne? Czy wpisują się w kulturę i strategię Twojej firmy?
 3. Czy sprecyzowałeś warunki sukcesu szkolenia i czy będziesz w stanie je zapewnić?
 4. Czy uda się tobie stworzyć grupy w taki sposób, aby każdy mógł w pełni korzystać ze szkolenia?
 5. Czy cele pedagogiczne szkolenia uwzględniają ewentualne przeszkody, które mogą napotkać uczestnicy?
 6. Czy przewidziałeś, co będzie się dziać po szkoleniu, czy osoby szkolone nie zostaną zostawione same sobie? Pomyśl o tym wcześniej, bo ten problem możesz poruszyć podczas rozmów z firmami szkoleniowymi, poprosić o radę.

Parę słów komentarza: jeśli planujesz szkolenie z obsługi klienta to nie proś „przy okazji” o integrację zespołu, wyłonienie potencjałów, opracowanie standardów… Zanim zamówisz szkolenie pomyśl, co jest do udoskonalenia i jak sobie wyobrażasz stan docelowy. To będzie cel twojego szkolenia.

II. Jak oceniać ofertę?

Kiedy już firmy odpowiedzą na zapytanie staniesz przed problemem: po czym poznać efektywną firmę szkoleniową od nieefektywnej, jakimi narzędziami selekcji się posługiwać, na co zwracać uwagę? Podaję tobie 12 kryteriów, które pomocne będą w ocenie ofert i stworzeniu listy 3-4 firm, z którymi będziesz rozmawiał.

Oceń przede wszystkim:
 1. Formę i strukturę oferty, jej przejrzystość, zgodność z wymogami zapytania ofertowego. Firmy z doświadczeniem respektują podane przez ciebie zasady, zamieszczają dane dotyczące firmy takie jak rok założenia, ilość trenerów, doświadczenie.
 2. Proponowany proces całości akcji szkoleniowej. Jeśli jest to cykl szkoleń, jakie są zaproponowane działania oprócz samych szkoleń, jak ustawione są sesje szkoleniowe itd.
 3. Wzięcie pod uwagę kontekstu projektu, specyfiki firmy i grupy szkolonej.
 4. Zrozumienie celu operacyjnego (dlaczego zleciłeś to szkolenie, jaki cel chcesz osiągnąć dla twej firmy).
 5. Zrozumienie celów pedagogicznych (cele grupy szkolonej i jednostek).
 6. Zidentyfikowanie i propozycję wdrożenia warunków powodzenia projektu.
 7. Stopień zaangażowania firmy, zobacz czy nie dostałeś „gotowca”, czy oferta została naprawdę przygotowana na miarę dla ciebie.
 8. Program szkolenia a zwłaszcza używane metody pedagogiczne. Powinieneś dostać informację o sposobie prowadzenia zajęć, używanych narzędziach itd.
 9. Opis badania potrzeb, to bardzo ważny punkt, bo od niego w dużej mierze zależy powodzenie twojego przedsięwzięcia. Pokazuje też czy firma bierze gotowe panele „z półki”, czy zleca zadanie w ostatniej chwili podwykonawcom czy w ogóle rzetelnie się przygotowuje.
 10. Proces oceny szkolenia. Zwróć też uwagę na to, czy istnieje wzmianka o metodzie działań post szkoleniowych, w jaki sposób firma ocenia szkolenie, czy interesuje ją, co dzieje się po powrocie uczestników do firmy?
 11. Dane dotyczące trenera, czy posiada doświadczenie zawodowe w temacie szkolenia? Czy może podać referencje?
 12. Dane dotyczące firmy. Chodzi tu o rozpoznanie, z jakiego rodzaju firmą mamy do czynienia, jej renomą na rynku, wielkością, listą referencyjną.

III. Jak rozmawiać z firmami szkoleniowymi, jakie przyjąć kryteria oceny?

Jeśli już dokonałeś wstępnej selekcji czeka ciebie trudny okres wywiadów. Pamiętaj, nie przeprowadzaj tych rozmów sam. Dobrze jest stworzyć komisję złożoną z bezpośredniego przełożonego szkolonych i przedstawiciela działu HR lub szkoleń. Ustal przebieg rozmowy. Możesz pogłębiać wyżej przedstawione punkty, możesz również poprosić o pokazanie przykładowej dokumentacji, a także obejrzenie trenera dedykowanego do programu w akcji tzn. poprosić o przedstawienie modułu np. 1,5 godz.

Przyjmijmy, że chcesz przeszkolić pracowników BOK z zakresu obsługi klienta. Wysłałeś szczegółowe zapytanie ofertowe, wybrałeś 3 firmy do spotkań. Precyzujesz, że chciałbyś poznać trenera. Ze swojej strony jesteś merytorycznie przygotowany, jeśli przeanalizowałeś proces szkolenia według podanych wyżej 12 punktów.
Twój wybór to dobranie firmy najlepiej odpowiadającej aktualnym potrzebom.

A. Sprawdź czy firma jest dobrze przygotowana metodologicznie.

Zwróć uwagę przede wszystkim na to, że dobra firma szkoleniowa powinna być przygotowana metodologicznie tzn.:

 1. Przedstawia metody pedagogiczne dobrane do rodzaju szkoleń – w twoim przypadku mówimy o obsłudze klienta. Ważna tu będzie część praktyczna, użycie kamery, odgrywanie scenek, praca nad studiami przypadków wziętych z życia w Twojej branży, aktywne dyskusje, a także praca w niewielkiej grupie. Firma może też zaproponować obserwacje pracy recepcji, coaching indywidualny itd.
 2. Posługuje się wzorem pełnego procesu szkoleniowego – to znaczy, że firma szkoleniowa uczestniczy w ustalaniu celów i koncepcji całościowej szkolenia, dokonuje analizy potrzeb, przygotowuje ostateczne cele pedagogiczne, szczegółowy plan a następnie zawartość szkolenia i dokumentację, określa rodzaj i etapy oceny, przeprowadza szkolenie zwracając uwagę na cele grupy a także na indywidualne cele zawodowe uczestników. Po zakończeniu szkolenia wysyła raport i daje rady dotyczące wdrożenia umiejętności po powrocie uczestników do firmy. Przy zakończeniu uprzednio ustalonego procesu oceny proponuje spotkanie podsumowujące i ewentualne akcje kontynuujące proces.
 3. Formułuje cele, działania, prezentuje efekty realne i możliwe do osiągnięcia – nie dowierzaj firmie, która obiecuje natychmiastowe, mierzalne efekty zwłaszcza w dziale sprzedaży. Pamiętaj, że szkolenia są inwestycją a zwrot natychmiastowy zdarza się rzadko. Żadne, nawet najlepsze szkolenie nie zrobi z twojego zespołu natychmiast super profesjonalistów. Szkolenia powinny zapoczątkować proces zmian postaw, pokazać jak można coś zrobić, pozwolić uczestnikom uwierzyć w siebie, dać mu wskazówki do dalszej drogi rozwoju. Reszta odbywa się po szkoleniu w trakcie pracy. Jeśli, jak często niestety to bywa, zostawisz pracownika po szkoleniu samemu sobie, niewielki zobaczysz rezultat. Dobry trener jest w stanie doradzić, w jaki sposób masz wspierać ekipę, na co zwracać uwagę.
 4. Rzetelnie informuje o możliwości osiągnięcia celów biznesowych drogą działań szkoleniowych. Powinieneś być poinformowany, jaki wynik możesz osiągnąć po krótkim szkoleniu, czy w ogóle formuła, którą podałeś pomoże osiągnąć twój cel i ewentualnie zaproponować inne rozwiązania.
 5. Przedstawia narzędzia i cele ewaluacji – to właśnie z tobą opierając się na twoich założeniach firma ustala, do czego służyć ma ocena. Czy chcesz jedynie sprawdzić, że inwestycja nie została stracona i uczestnicy się czegoś nauczyli czy zobaczyć dalsze potrzeby rozwoju, aby móc zaplanować następne działania? Narzędziami mogą być pre i post testy oceniające wiedzę, wywiady, obserwacje w miejscu pracy. Nie licz na to, że firma przedstawi cudowne, niezwykle naukowe narzędzie, które da odpowiedź na wszystko. Firma zaproponuje i wypracuje wraz z tobą na miarę najlepszą formę oceny i dalszego wsparcia.
B. Oceń program szkolenia

Gdy masz przed sobą program szkolenia przeanalizuj go dokładnie. Zwróć uwagę na proporcje wykład/ ćwiczenia. Nawet, jeśli firma posługuje się filmami poglądowymi, rozbudowanymi materiałami dydaktycznymi, żądaj określenia ile czasu trwa każdy moduł i w jakim celu jest przeprowadzony. Nie daj się złapać na nowinki techniczne, cudowne, ale bliżej nieokreślone metody. W szkoleniach z obsługi klienta ważna jest przede wszystkim praca uczestników, symulacje przykładowych scenek, informacje zwrotne od trenera. Uczestnicy powinni być aktywnie zaangażowani przez cały czas szkolenia inaczej nie zmienią swoich postaw i nie zobaczysz efektu po szkoleniu.

Tradycyjna metoda typu wykład i dyskusja z reguły się nie sprawdza. Potrzebne są metody aktywne, czyli praca metodą warsztatową. Jak najwięcej ćwiczeń na przykładach uczestników. Przed szkoleniem trener powinien zapytać się, jakie sytuacje z klientami sprawiają najwięcej trudności, w którym miejscu pojawiają się blokady, czy problemem jest rutyna, brak wiary w siebie a może zbyt małe jeszcze doświadczenie. Dopiero te informacje posłużą mu, jako baza do pracy, do zbudowania ćwiczeń i napisania studiów przypadków.

C. Poproś o opisanie metod pedagogicznych.

Reasumując, metody skuteczne w przypadku szkoleń z obsługi klienta to:

 1. Symulacje i odgrywanie ról na bazie realnego życia zawodowego pozwolą uczestnikom lepiej rozumieć gości oraz skutecznie przyswoić wiedzę. Służą do analizy działań i zachowań. „Odłączenie się” uczestników od ich codziennych przyzwyczajeń i zachowań, aby wypróbować inne, umożliwia efektywne przyswojenie wiedzy w naturalny sposób, tzn. w akcji, a nie tylko w sferze myślowej.
 2. Studia przypadków i przykłady z Twojej branży pomogą uczestnikom wykorzystać, jeszcze podczas szkolenia, teorię w praktyce. Odwołują się do doświadczenia zawodowego uczestników. Lepsze efekty pedagogiczne przynosi realne rozwiązywanie problemu, a nie rozmyślanie nad tym jak postąpić, aby go rozwiązać. Na każdym etapie szkolenia uczestnicy powinni być zachęcani do poznawania i odkrywania mechanizmów odnoszenia sukcesu przez analizę ich rzeczywistych sytuacji zawodowych, obsługi trudnego gościa, zarządzania priorytetami itd.
 3. Grupy dyskusyjne i zadaniowe umożliwiają aktywne wykorzystanie wiedzy, ułatwia to wyciąganie wniosków, przygotowuje do rozwiązywania problemów w grupie.
 4. Ćwiczenia praktyczne prowadzą do wdrożenia poznanego materiału teoretycznego, przećwiczenia umiejętności i postaw.
 5. Praca indywidualna konkretyzuje się w planie działania tworzonym przez każdego uczestnika. Nakłania uczestnika do przeniesienia i wykorzystania tego, czego się nauczył w jego realia zawodowe po zakończeniu szkolenia.
 6. Praca zespołowa umożliwia aktywne wykorzystanie wiedzy, przygotowuje do rozwiązywania problemów w grupie.
 7. Sekwencje teoretyczne wypełniane są przez syntezę, która ułatwia zapamiętywanie.

Dokonywana powinna być przez samych uczestników i oznacza selekcję i analizę informacji, rozpoznanie informacji priorytetowych i położenie akcentu na najważniejszych kwestiach. Pamiętaj, że teoria powinna być podawana w blokach bardzo krótkich i po niej obowiązkowo muszą następować ćwiczenia.

D. Czy ważna jest osoba trenera?

Dobór trenera prowadzącego to ważna sprawa. Ekspert tematu a zarazem dobry trener.
W szkoleniach z obsługi klienta ważne jest, aby posiadał własne, solidne doświadczenie w temacie. Trener zbyt młody, aby mieć taką praktykę zawodową lub po prostu teoretyk może się nie sprawdzić. Przy warsztatowym, nazwijmy to roboczym podejściu do szkolenia powinien być autorytetem dla grupy szkolonej inaczej nie „udźwignie” problemów uczestników, nie da rad praktycznych, nie będzie mógł się po prostu odwołać do własnego doświadczenia.

Zapewne będziesz chciał zweryfikować trenera, możesz go poprosić o certyfikaty i dyplomy, ale jeśli nie znasz ich wartości zostaniesz w punkcie wyjścia. Poproś o telefony do paru osób, które szkolił, patrz, w jaki sposób nawiązuje z tobą kontakt, choć niekoniecznie, jeśli „kupił” ciebie, zrobi to samo z grupą. Zwróć uwagę na długość doświadczenia trenerskiego, rodzaj firm, które szkolił, branże. Spytaj się jak egzekwuje od uczestników ich zrozumienie i przydatność szkolenia do pracy zawodowej. Na co kładzie nacisk. Trenując techniki obsługi klienta powinien m in. uświadomić uczestnikom znaczenie sekwencji zdarzeń, wagę poszczególnych etapów kontaktów, ćwiczyć umiejętność rozmowy, rozpoznawania typu gościa itd. Doświadczony trener nie będzie obiecywał na tym etapie, że twój zespół pozna magiczne sztuczki, po których każdy klient będzie zachwycony, wyjdzie zwycięsko z każdej opresji. Doceń realizm trenera, bo między innymi po tym poznasz jego profesjonalizm.

E. Co zamawiasz – szkolenie czy ocenę?

Zapewne będziesz chciał po szkoleniu dowiedzieć się czegoś o potencjale twojej ekipy, możliwościach na przyszłość. Takiej odpowiedzi udzieli tobie każdy trener. Sprawa komplikuje się jednak, gdy zażyczysz sobie raportów imiennych o Kowalskim lub Malinowskim. Czy są wypaleni, czy masz ich zwolnić a może przesunąć do administracji. Może też Hania, która jest ulubienicą gości nada się na nowego szefa.

Jeśli chcesz, aby trener oceniał imiennie każdego lub też wybranych uczestników musi to być wyraźnie określone w założeniach przed rozpoczęciem szkolenia. Nie będzie to, bowiem zwykłe szkolenie, ale szkolenie z elementami asesmentu. I oczywiście żelazna zasada: uczestnicy muszą być tego świadomi. Jedną z podstaw udanego szkolenia jest reguła zaufania pomiędzy trenerem a uczestnikami. Tylko w takiej atmosferze osoby szkolone otworzą się, szczerze opowiedzą o swoich problemach i skorzystają więcej.

Podstawowym celem szkolenia jest doprowadzenie do zrozumienia i wyćwiczenia nowych umiejętności. Dlatego też firma nie powinna zgodzić się na realizowanie w jednym szkoleniu procesu uczenia z ocenianiem i selekcją.

IV. Negocjuj warunki zanim podpiszesz umowę

Po decyzji o wyborze dojdziesz do momentu podpisania umowy. Warunki wykonania usługi szkoleniowej zostaną zawarte w umowie z klientem, a umowa będzie realizowana obustronnie zgodnie z zasadami i etyką zawodową. Tu mile widziana klauzula o „należytej staranności”.

Oczywiście nawet najlepiej skonstruowana umowa nie zagwarantuje powodzenia szkolenia, ale unikniesz wielu nieporozumień. Powinny w niej być zawarte informacje, za co odpowiedzialna jest firma szkoleniowa, ( co wchodzi w skład ceny), co dostarcza a co gwarantujesz ty. Np. firma szkoleniowa dostarcza szkolenie, zapewnia dokumentację dla uczestników, wydaje dyplomy uczestnictwa. Ty zaś zapewniasz w pełni wyposażoną ( sprecyzuj, w jakie sprzęty) salę szkoleniowa. Upewnij się, kto płaci za dojazd, nocleg i wyżywienie trenera, czy raport i działania po szkoleniu są ujęte w cenę czy też nie.
Ze swojej strony negocjując pamiętaj jednak o zasadzie wygrany – wygrany i nie żądaj od firmy rzeczy niemożliwych. Zbyt „dobrze” podpisana umowa powinna wzbudzić w tobie podejrzenia. Np. cena poniżej średniej rynkowej, w którą wchodzą dodatkowe usługi, zgoda na wszystkie twoje nawet wygórowane warunki…

Może to świadczyć jedynie o woli pozyskania Twojego zamówienia, a wtedy przy drugim zleceniu warunki już będą inne lub o desperacji firmy szkoleniowej, która nie ma pracy i właśnie dla ciebie szkoli poniżej kosztów.

W obu wypadkach brak równowagi nie będzie korzystny.

Pamiętaj również, że wszelkie informacje uzyskane od klienta przez firmę szkoleniową są poufne. Nie mogą być użyte w żadnym wypadku dla celów firmy ani rozpowszechniane bez wiedzy i zgody klienta. Co to oznacza w praktyce? Menedżer zlecający szkolenie powinien mieć świadomość, jakich danych można używać, jakich nie. Czasem jednak do celów szkoleniowych trener musi wiedzieć o wielu poufnych rzeczach. Jeśli tematem szkolenia jest obsługa klienta, to powinien znać zasady firmy, regulamin wewnętrzny itd. W trakcie szkolenia trener dowiaduje się o wielu rzeczach jak np. kondycja finansowa firmy.
To jednak nie powinno doprowadzić do śrubowania cen usługi przy następnym razie czy też celowego „niedouczenia” uczestników tak, aby coś zostało na następny raz. Profesjonalna firma pomaga swojemu klientowi sporządzać plany rozwoju pracowników i nastawia się na długofalową współpracę.

Nie powinniśmy się obawiać również tego, że firma szkoli konkurencję, wśród profesjonalnych firm szkoleniowych zasada poufności jest podstawą, czymś w rodzaju być lub nie być na rynku.

V. Przygotuj zespół do szkoleń.

Wreszcie decyzja podjęta i umowa podpisana. Firma szkoleniowa na tym etapie szykuje się do wykonania zadania. Sprawdź czy to, co usłyszałeś od trenera lub handlowca w zapale sprzedaży ma rzeczywiście miejsce. Zbieranie potrzeb od uczestników, wysłanie ankiety przed definitywnym zamknięciem programu, wywiady, superwizja w terenie… jednym słowem wszystkie uprzednio opisane działania powinny być wykonane.
Na tym etapie może się okazać, że w pierwotnym zamyśle tematyka szkolenia nie została odpowiednio dobrana do rzeczywistych potrzeb i dzięki wstępnemu badaniu udało się uniknąć pomyłki.

Po szkoleniu, na szybko możesz zorientować się o przebiegu szkolenia i stopniu zadowolenia uczestników. Zapewne przeprowadzasz wewnętrzną ankietę satysfakcji wśród uczestników. Jeżeli takiej nie posiadasz każda firma szkoleniowa powinna ją mieć, bowiem jest podstawą dla trenera do sporządzenia raportu.

Niezależnie od tego, jakie działania finalizujące zostały zawarte w umowie, każdy trener powinien z chęcią spotkać się z tobą, aby powiedzieć o swoich odczuciach, dać rady i wskazówki na przyszłość.

VI. Jakie pomyłki są najczęściej popełniane i jak ich możesz uniknąć?

 1. Wybieram najtańsze szkolenie, a potem jestem niezadowolony. Trochę w myśl zasady mała inwestycja mały zwrot. Tak jak wspominałam wcześniej zbyt szybkie zgadzanie się na twoje warunki może oznaczać, że i tak później za to zapłacisz lub, że dostaniesz szkolenie przeprowadzone „na szybko” i niegwarantujące rezultatów.
 2. Wybieram najdroższe i nie widzę efektów, które były gwarantowane ze względu na wysoką cenę. Cena nie zawsze oznacza jakość a o tym przecież wiesz. Nie daj się zwieść eleganckiej otoczce, reklamie i niezweryfikowanej przez ciebie renomie firmy. Sprzedawać szkolenie mogła „ gwiazda”, ale przeprowadzać mogła „ mrówka wyrobnica”. Upewnij się dokładnie, dlaczego cena jest taka wysoka i co wchodzi w jej skład.
 3. Nie mam rozpoznanych potrzeb szkoleniowych swoich pracowników i zamawiam szkolenie standardowe, które nie przynosi pożądanych efektów. Tak czasem bywa, gdy zlecasz wybór działowi personalnemu, ale nie uczestniczysz w procesie tworzenia zapytania ofertowego ani w selekcji ofert. Nawet, jeśli nie zrobiłeś profesjonalnie rozpoznania potrzeb, a jedynie masz wrażenie, że pracownikom potrzebne jest szkolenie z obsługi klienta to zbierając szczegółowe elementy do zapytania ofertowego czy też rozmowy z firmą zorientujesz się czy zmierzasz w dobrym kierunku. Możesz też powierzyć firmie zbadanie potrzeb, ale pamiętaj włącz się w jej prace, zweryfikuj czy potrzeby nie są nienaturalnie przesadzone. To ty znasz priorytety twojej firmy i dokonujesz ostatecznego wyboru.
 4. Szkolenie nie odpowiada na potrzeby moje i pracowników, jest nudne, ludzie nie przyswajają sobie nowej wiedzy, nie ćwiczą umiejętności, nie widzę poprawy w jakości pracy, podejście nie uległo zmianie. Często zawodzi dobór trenera. Szkolenie nudne, bo trener nie „kupił” grupy, nie wytworzył klimatu zaufania. W takich warunkach uczestnicy liczą czas do zakończenia zajęć a później pracują jak dawniej. To jedna z przyczyn, ale może być też powodem wysłanie osób, które nie chcą tego szkolenia, w momencie natężenia obowiązków zawodowych.
 5. Oferta firmy szkoleniowej jest super atrakcyjna, pokazuje korzyści i sugeruje, że będzie świetnie, natomiast samo szkolenie jest standardowe, prowadzone w postaci wykładu. To wyraźne niedopatrzenie na etapie analizy ofert i wywiadu z firmą a zwłaszcza z trenerem prowadzącym. Szczegółowy program powinien zawierać używane metody pedagogiczne, często stanowi on załącznik umowy.
 6. Zbyt dużo uczestników (powyżej 14) w trakcie jednego szkolenia. Pamiętaj, jeśli szkolenie ma być interaktywne, przynieść korzyści dla każdego z uczestników w grupa nie powinna być zbyt liczna. Im krótsze szkolenie tym grupa mniejsza. 2 dniowe szkolenie z technik sprzedaży z użyciem kamery i odtwarzaniem scenek to zadanie niezwykle karkołomne dla trenera, który pracuje na czas. W efekcie często szkolenie się przedłuża, trener wyrzuca pewne istotne partie materiału, aby dać szansę na spróbowanie swych sił większej ilości osób. Doświadczony trener powie tobie o tym przed szkoleniem, pamiętaj, nie ignoruj tych uwag.
 7. Szkolenie jest połączone z popołudniowo-nocnymi atrakcjami integracyjnymi. Taka formuła zdarza się często. Bądź jednak realistą i wszystkie gry, ogniska i zabawy zaplanuj po szkoleniu. Nie dopuść do sytuacji, kiedy zmęczeni nocnymi harcami uczestnicy prześpią szkolenie.
 8. Zbyt wysoka cena. To częsty argument w rozmowach z firmami szkoleniowymi. Sprawdź jednak, co ta cena zawiera. Pewien duży koncern zamawiał dla swej ekipy handlowej cykl szkoleniowy mający w efekcie po prawie rocznych treningach doprowadzić do powstania skutecznej i profesjonalnej ekipy. Selekcja ofert była prosta, z 3 odrzucono najdroższą i wybrano firmę na podstawie jej renomy na rynku. Szkolenia nie były niestety ani satysfakcjonujące ani skuteczne, nie było wokoło nich żadnych działań dodatkowych. Kiedy dyrektor sprzedaży ponownie przejrzał ofertę droższą stwierdził, że zawierała ona nie tylko szkolenia, ale też stworzenie zbioru kompetencji ekipy handlowej, zdiagnozowanie stanu wyjściowego, coaching kierowników, wyjazdy w teren, diagnozę, stanu po roku. Niekoniecznie to, co tańsze będzie dla ciebie opłacalne. Firma liczy swój czas poświęcony pracy nad projektem i wszelkie koszty poniesione w związku z opracowaniem szkolenia na miarę. Tańsze szkolenie może oznaczać standardowe, gotowe szkolenie niedopasowane w pełni do twoich potrzeb.
 9. Przeprowadzenie jakichkolwiek szkoleń, bo jest na to budżet. Rozwój twych pracowników powinien odbywać się stale i być wynikiem analizy potrzeb. Wysyłając pracowników na szkolenia, których nie potrzebują możesz ich zniechęcić, sprawić, iż szkolenie kojarzyć im się będzie z nudnym obowiązkiem.
 10. Wysyłanie pracowników – profesjonalistów na szkolenia, którego nie potrzebują. Tak często dzieje się przy korzystaniu ze szkoleń otwartych. Pewien szef działu szkoleń bardzo dużej firmy zorientował się, że jeden z jego pracowników uczestniczył już trzy razy w tym samym szkoleniu. Zawsze w zimie, o tej samej porze korzystając z formuły wyjazdowej i wiązanej oferty: ½ dnia kurs, ½ dnia narty. Oczywiście pracownik wracał zadowolony i wypoczęty mówiąc w samych superlatywach o szkoleniu. Często też wysyłamy pracowników na szkolenia, bo „im to dobrze zrobi” wybierając temat bez konsultacji ani z samym zainteresowanym ani z działem personalnym.

Błędy przy wyborze firmy szkoleniowe zdarzają się często. Pamiętaj jednak, że sukces twojego przedsięwzięcia zależy nie tylko od firmy szkoleniowej, ale też od twojego zaangażowania.